BİTÜM VE ASFALT

Category:

Description

Bitüm nedir biliyor musunuz? Ya da bitümün dünyadaki diğer isimlerini biliyor musunuz?
Bitüm genellikle siyah veya koyu renkli, katı, yarı katı, yoğun, amorf ve çimentolu bir üründür. Kaya asfaltında, gilsonit (doğal bitüm veya mineral bitüm), katran ve petrol bitümü olarak petrolden elde edilen bitümde bulunabilir.
Günümüzde dünyadaki yolların çoğu bitümle kaplanmıştır. Dünyanın ihtiyacı, yılda yaklaşık 700 milyon varil bitüme karşılık gelen 100 milyon tondan fazladır.
Bitümün farklı formları vardır:
Karmaşık form: Bitümün bu formu kolayca parçalara ayrılabilir.
Yarı sert form: Bitümün bu formu, karmaşık form ile yumuşak form arasında bir şeydir.
Hafif form: Bu formun çoğu türü, katran kumlarında bulunan viskoz maddelerdir. Ayrıca, petrol işleme, bitüm elde etmenin başka bir yoludur.
Bu şekilde, bitüm esas olarak damıtma petrol işlemi yoluyla elde edilen kalıntıdır. Ayrıca, kömür, petrol, petrol-şist, odun veya diğer organik malzemelerin işlenmesinden kondensat elde edilir. Katran kısmen damıtıldığında, uçucu bileşenlerin buharlaşması sonucu zift elde ederiz.
Bitüm Çeşitleri:
Aşağıda belirtilen çeşitli bitüm türleri mevcuttur:
Penetrasyon Bitüm
Oksitlenmiş Bitüm veya Şişirilmiş Asfalt
Viskozite Sınıfı Bitüm
Polimer Modifiye Bitüm (PMB)
Performans Sınıfı Bitüm
Cutback Bitüm
Bitüm Emülsiyonu
Genellikle bitüme asfalt denir. Örneğin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da bitüm sırasıyla sıvı bağlayıcı, asfalt veya asfalt çimentosu anlamına gelir.
Bitüm ve asfalt arasında herhangi bir fark var mı?
Cevap evet. Bitüm ve asfalt farklılıkları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
Bitüm, asfalt parçalarını bir arada tutan sıvı bağlayıcı rolü oynar. Yani bitüm – asfalt kombinasyonunda bitüm kullanılabilir.
Doğal asfalt, bitüm ve kum karışımıdır; bu karışım yol yapımında daha yumuşak ve dayanıklı sonuçlar verir.
Bitüm ve kumun kompozit karışımı, kullanıcı tarafından belirtilen kalınlıkta belirtilen bir yerde katı bir malzeme olarak bir serme makinesi aracılığıyla uygulanır.
Geçmişten günümüze asfalt ve bitüm anlam olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Amerikan İngilizcesinde, damıtma kulesinde ham petrolden elde edilen ağır rafine ürünlere genellikle asfalt veya asfalt çimentosu denir. Amerika Birleşik Devletleri dışında bu ürüne genellikle bitüm denir. Dünyanın dört bir yanındaki jeologlar, doğal çeşitleri için genellikle bitüm kullanmayı tercih ediyor.
Bitüm kelimesi için daha yaygın bir argo terim, La Brea Tar Pits adından türetilen ‘Tar’dır (katran). Doğal asfalt bazen ham petrolün yüksek sıcaklıkta (525℃ veya 977℉) damıtılmasından elde edilen ham bitüm (veya rafine bitüm) olarak tanımlanır.
Bitümün birincil kullanımı yol kaplamadır. Ayrıca su yalıtımı amacıyla, çatı kaplama ve yer döşemesi imalatında ve çatı yalıtımında kullanılmaktadır. Ham bitüm, katran kumundan petrol ürünleri elde etmek için başlıca kaynaktır. Katran kumundan bu ürünleri elde etme tekniği şu anda Kanada, Alberta’da geliştirilme aşamasındadır.
Genel Bilgi
Geçmişte su geçirmez teknelerde ve inşaatlarda kullanılan bitüm özel katkı maddeleri ile birleştirilirdi. Yunan tarihçi Herodot’a göre, “Babil surlarında harç olarak sıcak bitüm kullanılmıştır. Ayrıca, inşaatlarda bitümün yoğun kullanımı nedeniyle Kartaca şehrinin kolayca yakıldığı söylenir.” Ayrıca, fotoğraf teknolojisinin ilk geliştirilme aşamasında bitüm kullanılmıştır. Araştırmalar, bitümle kaplanan kalaylı plakalara ışıkla görüntü yansıtıldığında görüntünün siyah beyaz olarak sabitlendiğini göstermiştir.
Ayrıca bilgisayarlarda, sabit disk gibi farklı bölümlerde ve son teknoloji bulaşık makinelerinde ve ses yalıtımı sağlamak için bitüm plakaları kullanılır.
Öneri
Başta karbondioksit olmak üzere sera gazlarının etkileri nedeniyle dünya iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin tehdidi altındadır. Bu gazlar atmosferde fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkar. Bu konu dünyayı asfaltı bağlayıcı madde olarak şeker, pekmez, pirinç, mısır ve patates nişastası gibi alternatif, toksik olmayan, çevre dostu ve yenilenebilir malzemeler kullanmaya yöneltmiştir.
Petrol dışı bitüm açık renklerde üretilebilir. Günümüzde Katar gibi gelişmiş ülkelerde yolların asfaltlanmasında açık renkli asfaltlar kullanılmaktadır. Bu tür yollar güneş radyasyonundan daha az ısı emer. Açık renkli asfaltların en önemli özelliği, koyu yüzeyler kadar ısınmamalarıdır.

 

Scroll to Top